2007

5-7 stycznia   –  góry –  Beskid Śląski – grupa Klimczoka

26-28 stycznia   –  góry –  Beskid Żywiecki – Pasmo Polic

23-25 lutego   –  góry –  Beskid Żywiecki – grupa Wielkiej Raczy

23-25 marca   –  góry –  Beskid Makowski – cz. zach.

13-15 kwietnia   –   pieszo –   Jura – Ojcowski Park Narodowy

22 kwietnia   –  rowery –  Górny Śląsk – Segiet i Dolomity

26-27 maja   –  góry –  Beskid Mały – grupa Leskowca

6-10 czerwca   –  rowery –   Opolszczyzna – cz. pd. i śr.

7-15 lipca   –  rowery –   Wielkopolska – Łódzkie

28 lipca – 4 sierpnia   –   kajaki –   Pomorze – Dobrzyca

18-26 sierpnia   –   góry –   Beskid Niski polski i słowacki

7-9 września   –   góry –  Beskid Żywiecki – Pasmo Jałowieckie

14-16 września – góry –   Beskid Żywiecki   –   Pasmo Jałowieckie

5-7 października  –  góry –   Gorce – grupa Gorca

16-18 listopada   –  jaskinie –  Jura – okolice Smolenia

23-25 listopada   –  góry –  Beskid Żywiecki – Pasmo Jałowieckie

Comments are closed.