2007

5-7 stycznia   -  góry -  Beskid Śląski – grupa Klimczoka

26-28 stycznia   -  góry -  Beskid Żywiecki – Pasmo Polic

23-25 lutego   -  góry -  Beskid Żywiecki – grupa Wielkiej Raczy

23-25 marca   -  góry -  Beskid Makowski – cz. zach.

13-15 kwietnia   -   pieszo -   Jura – Ojcowski Park Narodowy

22 kwietnia   -  rowery -  Górny Śląsk – Segiet i Dolomity

26-27 maja   -  góry -  Beskid Mały – grupa Leskowca

6-10 czerwca   -  rowery -   Opolszczyzna – cz. pd. i śr.

7-15 lipca   -  rowery -   Wielkopolska – Łódzkie

28 lipca – 4 sierpnia   -   kajaki -   Pomorze – Dobrzyca

18-26 sierpnia   -   góry -   Beskid Niski polski i słowacki

7-9 września   -   góry -  Beskid Żywiecki – Pasmo Jałowieckie

14-16 września – góry -   Beskid Żywiecki   -   Pasmo Jałowieckie

5-7 października  -  góry -   Gorce – grupa Gorca

16-18 listopada   -  jaskinie -  Jura – okolice Smolenia

23-25 listopada   -  góry -  Beskid Żywiecki – Pasmo Jałowieckie

Comments are closed.