2009

22-25 stycznia – góry – Beskid Żywiecki – Chatka na Adamach

4-5 kwietnia – góry – Beskid Żywiecki – Chatka na Adamach

30 kwietnia – 10 maja – góry – Rumunia i Słowacja – Padisz i Góry Słańske

10-14 czerwca – rowery – Śląsk Opolski – Opole – Namysłów – Kępno – Byczyna

31 lipca – 2 sierpnia – góry – Czechy – Jeseniky

8-16 sierpnia – kajaki – Pomorze Zachodnie – Gwda

22-29 sierpnia – góry – Słowacja – Góry Strażowskie i Kremnicke

7-11 września – auto, rowery, skałki – Polska Wschodnia – objazdówka krajoznawcza

9-11 października – góry – Beskid Mały – grupa Żurawnicy

Comments are closed.