2013

25-27 stycznia – góry – Beskid Śląski – Jaworze i Błotny

8-1o lutego – góry – Beskid Żywiecki – Pasmo Jałowieckie

22-24 lutego – góry – Beskid Śląski – źródliska Olzy

22-24 marca – skałki, jaskinie – Jura – Ostrężnik – Siedlec – Poraj

27 kwietnia – 5 maja – góry – Wyhorlat i Pogórze Szaryskie – Słowacja

18-19 maja – góry – Beskid Żywiecki – grupa Pilska i Romanki

29 maja – 2 czerwca – rowery – Małopolska Północna

19 czerwca – rowery – Rachowice i Kozłów

21-23 czerwca – góry – Beskid Żywiecki – Babia Góra

26 czerwca – góry – Beskid Żywiecki – Pasmo Jałowieckie

27 czerwca – 9 lipca – auto, góry – Norwegia południowa

10-14 lipca- rowery – Między Pilicą a Wisłą

19-21 lipca – góry – Beskid Żywiecki – Zagroń – Krawców Wierch – Rysianka

3-4 sierpnia – skałki, jaskinie – Jura – Skałki Kroczyckie

10-18 sierpnia – kajaki – Myśla – Pojezierze Myśliborskie

26-27 sierpnia – góry – Beskid Mały – grupa Magurki

27-30 sierpnia – góry – Sulowskie skały – Słowacja

13-15 września – góry – Beskid Żywiecki – Pasmo Jałowieckie

4-6 października – góry – Bieszczady – nad Jeziorem Solińskim

18-20 października – góry – Beskid Żywiecki – Pasmo Wielkiej Raczy i Rycerzowej

8-10 listopada – góry – Beskid Mały – Czeretniki – Pasmo Jałowieckie

1 grudnia – auto – Toszek – Opole – Tarnów Opolski

21-22 grudnia – skałki, jaskinie – Jura – Sokole Góry, Towarne, Zielona Góra, Mirów

28 grudnia – 1 stycznia – góry – Beskid Żywiecki – Sopotnia – Romanka – Rysianka

Comments are closed.